Jdi na obsah Jdi na menu
 


Patfyz 4 cast

13. 3. 2008

 

Metabolická acidóza - průjmy, selhani ledvin

Alkalóza - zvracení

 

Glukoneogeneze – syntéza glykogenu

1        zvýšená resorpce glukózy v ledvinách

2        vznik glukózy z proteinů

 

unipolární svody – aVL,aVF,aVR

2        I, II, III (bipolární)

3        VL,VF,VR

4        V1-V6

 

Čím je střídavý proud nebezpečnější+ jeho hodnota napětí

5        intenzita

6        frekvence (tu nemá stejnosměrný, jinak nevím)

7        místo poranění

 

Kolik je roční dávka záření, v kterých jednotkách – 1,34 mSv

 

Mitochondriální substance, děděna po matce

8        po otci

9        po obou rodičích

 

EKG- PQ interval + jeho délka- 0,12-0,2 s

 

Kalcium delayed faktor ( to asi není přesný názevJ)- způsobuje centrální bolest

11    migrény

 

AIDS, když je CD4+ sníženo v 1 ml krve pod – 1000

12    400

13    100

14    200 (na mikrolitr – poslední fáze AIDS)

 

Stres- v akutní fázi se produkují – katecholaminy

 

Acidobazická rovnováha, které možnosti mohou nastat?- RALK-MAC

15    RALk –RAC

16   MAC- MALK

 

Centrum tepla- hypothalamus

 

Kauzalgie je silná řezavá bolest při poranění perif.nervu

 

Iatrogenní nemoci, jak vznikají? Infekce zavedená lékařem nebo lék.zákrokem

 

A delta vlákna vedou bolest- Rychlou

                                             - pomalou

                                             - pro chlad

                                             - pro teplo

 

Fyziologicky je negativní p v kterých svodech? III, aVR, V1

 

 

Hopfnerovo kleště: esovitě prohnutý Peán

Crush syndrom: čím je způsoben? Rhabdomyoliza

Knock out a transgenní myši, k čemu se používají? (např. zkoumání chování při chybění určitého genu)

Vlákna C, co vedou? Pomalou bolest - nemyelinizovaná

Inhibice descendentních vláken – souvislost se zona gelatinosa

FANTOMOVA bolest – po amputacích, dráždění nervové pleteně pahýlu

Gnotobiotické zvíře – jak se s ním zachází a k čemu se používá (sterilní hysterektomie)

Komplement kódován na 6. chromozómu

První bb., které se dostanou o místa zranění: monocyty, NEU, T-L, B-L ??

2. fáze stresu – kortikoidy

Distres: vlivem negativních vlivů, pozit. vlivů – EUSTRES

Největší rozvoj mozku je poslední třetinu těhotenství a následujících 18 měsíců

Embryopatie – od 15.dne do 3.měsíce

PQ interval – převod síní na komory

Semihorizontální sklon osy srdeční: aVL – výchylka R veliká; aVF - výchylka R jako S

Red-out – překrvení mozku a sítnice (oslepnutí)… (při zrychlení - klesání)

black-out – krev se nahrne do dolních končetin (při zrychlení - stoupání)

Sekundární imunodeficience – AIDS; vliv infekce, fyzikální vlivy, malnutrice

Rumpel-Lieho zkouška – střední arteriální tlak (Rumpál Leed-zkouska odolnosti kapilár při hledani krvácivých porcuvh)

INSOLENCE (úžeh): co nezpůsobuje (zvracení, průjem, polyurie)

Metabolická alkalóza: ledvin.selhání; průjem, zvracení

Tiffenauův index: FEV1 krát 100 děleno FVC

Přejídání oslabí imunitu

Glukoneogeneze – tvorba glukózy z proteinů

Katecholaminy – dělají: lipolýzu, hyperglykémii, glykogenolýzu v játrech

 

1.      HLA systém je kódován?     -        na krátkém raménku 6. chromozomu

2.      Crush sy způsobuje            -        hemosiderinurii

3.     IgE se podílí                      -        na odstraňování parazitů

4.      glykopenie je při                -        gylokogenóze

5.      směrodatná odchylka je kladná odmocnina z rozptylu

6.     polygenně dědičné choroby - rozštěp páteře, patra, hypertenze (neznáme konkrétní gen)

7.      regenerace se od reparace liší

8.      klíšťky dle Kochera – jako Peán, jsou zakončeny zoubky a slouží k držení okrajů operační rány

9.      které buňky se dostávají jako první do místa zánětu - NEU

10.  změny v krevním obraze při stresu jsou nejvíce způsobeny ??

11.  kde leží V2                                 -        vlevo od sterna ve 4. mezižebří

12.  kde leží V4                                 -        vlevo v 5. mezižebří v MDCL čáře

13.  mechanismus účinku xenobiotik: jako AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, interakce s membránou, inhibice ENZYMU,…

14.  řízena hypotermie se dosahuje těmito farmaky: GANGLIOPLEGIKA

15.  fenylketonurie je dědičná              -        autozomálně recesivně

16.  maximální růst mozku - v posledním trimestru těhotenství do 18. měsíce

17.  polohové Q  (nachází se ve III.svodu, u příčné polohy srdce, u otylých vleže, vlivem vysokého postavení bránice, je to fyziologické, možno se splete s IM)       

18.  SPF zvířata – žijí v definované mikroflóře

19.  sekulární akcelerace - urychlování tělesného vývoje člověka, zvyšování jeho výšky i hmotnosti

20.  kyselina způsobuje                      -        koagulační nekrózu

21.  zásada způsobuje                       -        kolikvační nekrózu

22.  RED out                                    -        překrvení mozku

23.  nebezpečné frekvence el. produ    -        30 - 150 Hz

24.  Kesonova nemoc                         -        při rychlém vynoření

25.  tenzní bolest hlavy - Bolest bývá tupá, postupně narůstá. Na rozdíl od migrény není pocit tepající bolesti. Je to však bolest neméně otravující. Pocity tlaku "že se hlava snad rozskočí" nebo "svíraní obručí kolem hlavy" bývají typické. Můžou být nepříjemné pocity "bolesti vlasů" i při česání či dotyku. Tyto bolesti trvají od půl hodiny do několika dnů

26.  vrátkovací teorie – stupeň kontroly bolesti, na vstupu do zadních kořenů míšních

27.  rT3

28.  těžký řetězec Ig                         -        kódován na 14. chromozomu

29.  jehly dle Dechampse                    -        k podvazování ligatur

30.  restrikční porucha plic                  -        nižší VC, vyšší FEV1

31. Tiffaneův index                          -        FEV1 * 100/FVC

32.  kde se tvoří katecholaminy           -        ve dřeni nadledvin

porucha lemniskálního systému vyřadí       -        kožní čití a propriocepci

 

Glykolýzu ve svalech podněcuje…

V jakých svodech je fyziologické negativní P – III, aVR, V1

Korpuskulární záření – alfa a beta

Elektromagnetické záření – gama a paprsky X

Mezi interferony patří… IFN-alfa, beta, gama

Gen pro koplement, HLA je na chromozomu (6)

Acylpyrin tlumí produkci prostaglandinu ( ne, ze je inaktivuje )

Sekundární imunodeficienci může způsobit téměř všechno J

m. von Gierke - glykogenóza

zkřížená reakce – např. podáme lék, který reaguje jak s cizím Ag, tak s Ag tělu vlastním

tabákový kouř – nikotin, nitrosamidy a polyarom.uhlovodíky, CO, prekarcinogeny na karcinogeny

jak se liší regenerace a reparace

jaké drogy mají halucinogenní efekt – LSD, psyloscibin

tělo za rok absorbuje 1,84 mSv

při stresu se zvyšuje sekrece těchto hormonů – 1.fáze: katecholaminy; 2.fáze: glukokortikoidy

 

Autozomálně dominantní choroby – Polycystoza ledvin, bradydaktilie Hemofilie A,C - tak to leda hovno, hemofilie gonosomalne recesivni

gnotobioticka zvirata se získají sterilní hysterektomií, chovají se v izolátoru (jsou bud

germ free nebo zamerne osidlena jednim nebo vice predem definovaných mikroorganizmu)

SPF zvirata-Specific patogen free(osidlena určitým)

TK se meri pri

k anestezii potkana se pouziva – URETAN, barbiturátová anestetika

rozsah souboru je npočet prvků v souboru

bipolarni svody sou I, II, III

bublinky dusíku delají embolizaci

embryopatie – poškození zárodku

ionizujici zareni je přirozené (sluneční záření, kosmické) a umělé. Radioaktivní je elektromagn. (gama a X paprsky), korpuskulární (alfa a beta)

davky chemoterapeutik – mg na metr čtvereční povrchu

gerontologie – zabývá se nemocemi ve stáří

 

defekt c-reaktivni protein – Hereditární angioedém

rozptyl je součet druhých mocnin odchylek od průměru dělený rozsahem souboru (n) příp. (n-1)

stanoveni pyrogenu... kralik

u pribuzenskeho snatku se projevi jaka dedicnost - AR

phenylketonurie dedicnost ar

gierkova choroba: cukry,glykogenoza

kyanidy - HCN už ve velmi malém množství vyvolá inhibici řady oxidativních enzymů všech tkání (dosud známo 50). Nejdůležitější je inhibice cytochromoxidasy - CN se váže na její ferrihemskupinu (Fe3+) a tím dojde k blokádě buněčného dýchání - následkem je dušení, hlavně některých mozkových center. HCN tak brání využití kyslíku ve tkáních, na rozdíl od CO není ovlivněn transport kyslíku v krvi (CO se váže na ferroskupinu, tj. Fe2+). Další působení HCN: reflexní stimulace dýchání působením na sensitivní nervová zakončení ve stěně karotid. Tento účinek spolu s asfyxií následkem inhibice cytochromoxidasy a dalších oxidat. enzymů vede k výraznému respiračnímu úsilí v časném stadiu otravy HCN. Při pokračující inhalační exposici vede urychlené a hluboké dýchání v důsledku stimulace karotid a prodloužené míchy k dalšímu zvyšování příjmu HCN a tím rychlému bezvědomí.

 

co negativne ovlivnuje hojeni rany – hypovitaminóza C, zvýšení či snížení NEU, porucha koagul.systému, ischemie rány a infekce, nadměrná FIBROTIZACE rány

k ionizujicimu zareni je nejvice nachylna tkan – krvetvorná, střevní, epidermis

cim je zpusobena bolest - vylitim mediatoru

 

Parabiosa - umělé vytvoření životaschopných dvojčat

Při poruše thalamu se stane co??

Při poruše krční míchy porušena percepce (vnímavost)/jemné čití/…?

Nástroj na zaškrcení střeva se jmenuje? Střevní svorky

Jaké léky se indikují při hypotermii???

Ve které fázi anestezie se začíná operovat? 3.stadium vlastní chirurgické anestezie (chybí víčkový a rohovkový reflex, reakce na bolestivý podnět)

Co všechno se podílí na vrátkovém mechanismu? Možná je to analgetický systém mozku (subst.gelatinosa rolandi – pomocí  ENKEFALINU, ncl.raphe magnus – pomocí SEROTONINU předává signál, subst.grisea centralis mesencephali – podání MORFINU) – při stresu necítíme tolik bolest

Analgesie – ztráta vnímání bolesti

Které lymfocyty se podílí na alergické reakci? T i B-lymfocyty, Tc (4.typ alergické reakce)

evaporační var (ebulismus). je v jaké nadmořské výšce? 14k

Co se děje u imobilizovaného pacienta? (ionty Ca2+,…, zácpa…)

Jakou barvu má elektroda na levé ruce? žlutou

Tonická křeč (jaké ionty v ICT a ECT) Veškeré kosterní svalstvo je zvýšeně napjaté, což má za následek celkovou ztuhlost. Dočasně dochází k zástavě dechu v důsledku křečovitého napětí dýchacích svalů.

V jakých svodech může být p negativní? III, aVR, V1

Úžeh – ze slunce

Úpal – celkové přehřátí

Akutní/chronické přizpůsobení na vysokou nadmořskou výšku?

NO, co způsobuje, jak působí? Neurotransmiter a vazodilatátor

Podstata Kesonové nemoci? Rozpuštěný dusík za zvýšeného tlaku ve tkáních, po prudkém poklesu tlaku vznikají bublinky způsobující embolizaci

 

Hlavní hormony stresu - glukokortikoidy

Psychoneuroendokrinní vztahy v imunologii

Inbreeding zvířat

Autozumomálně dominantní onemocnění (Marfan, familiární hypercholesterolémie, polycystóza ledvin, polypóza tlustého střeva)

- Projev až v dospělosti

- U AA více projevů než u Aa

- U homozygotů horší projev

- U heterozygotů horší projev

Mezi AA onemocnění nepatří

- Familiarní amaurotická idiocie

- Fruktosurie

V prenatálním období se vyskytuje monosomie

- 13. 15. 21.

- ŽÁDNÁ

- 5. chromozomu

- Vázaná na X (asi)

Špatné vlivy způsobující vadu v blastogenezi

Od kolika stupňů je smrt organismu - 24

Kdy se používá řízená hypotermie – kardiologie, neurologie operace

Jaké látky se používají k řízené hypotermii - GANGLIOPLEGIKA

Blafl-out

Kdy se bod varu vody rovná její evaporaci (jaká nadmořská výška)

Genealogie – zabývá se rodokmeny (rodové historie)

Fenomén precipitální dominance

Mezi vasokonstrikční látky endotelu patří:

- Endotelin

- Von willebrantův faktor

- Tromboxan A2

Modus

Medián

Směrodatná odchylka je kladná odmocnina z rozptylu

AIDS – porucha CD4+ lymfocytů (pod 1000)

Klidový dýchací objem – 0,5 l

Nejčastější místo prostupu infekce

- GIT ??

- Plíce ??

- Kůže

Při celkové zánětlivé reakci těla

- Dochází k hyperventilaci a tachykardii

- Vede k metabolické acidoze

- Způsobena vždy virovou infekcí

Geny některých onemocnění se vyskytují nejvíce u laboratorních zvířat u:

- Myši

- Králíci

- Potkani

Tkáňový faktor

- Produkován monocyty

- Zahají vnější srážecí systém

- Produkován epitelovými buňkami (endotelovými)

Kolik stupňů závažnosti mají omrzliny - 3

Amplituda EKG je řádově v: mV

- Setiny voltu

- Setiny mV

- Desitky mV

Embryopatie je poškození od 15. dne do 3. měsíce těhotenství

Nejrychlejší působení anestetik je u aplikace:

- Intramuskulární

- Intravenózní

- Subcutanní

Nebezpečná frekvence el. Proudu – 30-150 Hz

Jakou část imunity zprostředkovávají T lymfocty - buněčnou

Komplikací při hojení ran může být:

- Hypovitaminóza C

- Granulocytopenie

- Porucha srážlivosti

Glukoneogeneze - Tvorba nove glu z proteinů

Při dlouhé imobilizaci pacienta:

- Kalciovou disbalanci

- Průjmy

Korpuskulární záření

- Zahrnuje alfa záření

- Proniká více než elektromagnetické

- Zahrnuje X paprsky

Kongenitální malformace mohou zasahovat do:

- Buněčného dělení

- Přemisťování buněk

- Diferenciace buněk

Multifaktoriální dědičností je:

- Ateroskleróza

- Hemofilie C (nedostatek faktoru 11, substituční léčba)

- Hemofilie A (vrozená porucha koagulace)

- Arteriální hypertenze

Co se děje při poškození thalamických center ??

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář